Parts of Speech မဵဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈၼႂ်းၽႃႇသႃႇ English ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉယူႇ 8 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ႁဝ်တေလႆႈႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လွၵ်းလၢႆးမၼ်းသေၸင်ႇတေႁဵၼ်းလႆႈ လႄႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းတင်းသဵင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေမီးပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေပႆႇမီးၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမီးဢမ်ႇမီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႇပေထွႆပႅတ်ႈၶႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈၼႆႉသေ လူၺ်ႈၶႂ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ၊ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

ပေႃးၸိူင်ႈၼၼ်တႃႇတေတေႇၸႃႉသေ ႁဵၼ်းလူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလွတ်း” လႅဝ်း” သေႁဵၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဝႃႈ မႃးတဵၵ်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇမေႃၶတ်းၸႂ်လူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထႃႈၽႂ်ယဝ်ႉ ၽႂ်ႈၶတ်းၸႂ် ပႃၸႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေၶတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈတွၼ်ႈၵမ်းလိုၼ်းမၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵေႃႉၶတ်းၸႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈလီ လႄႈမီးၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈ ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈဢၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ”Noun , Pronoun” ပဵၼ်သင်တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၊ သမ်ႉၸႂ်ႉတီႈလႂ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၽူႈတေႇၸႃႉႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ။

ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းမေႃဝၢင်းၽႅၼ်ၶဝ်းယၢမ်းႁဝ်းလီ”  တႄႉၼႆၸိုင် မၼ်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ပၢႆးၺႃႇၺႃႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃဝၢင်းၽႅၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၸိုင် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈမေႃ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်းမၼ်းဢမ်ႇမီးပၼ်ၽွၼ်းလီသင်တႃႇတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမေႃ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်း ဝသႃႇၼႃႇ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵူၺ်း ပေႃးႁဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႈႁဝ်းတေပိူင်ႈၸွမ်းမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းလွတ်ႈ” လႅဝ်း” လႄႈၵႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉတႃႇတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ။ 

Parts of Speech မဵဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top