About Us - ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလွင်ႈႁဝ်း​

ႁဝ်းပဵၼ်ၽႂ်?

ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မီးၸႂ်ဢၼ်ပႃးဝသၼႃႇလွင်ႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈသိင်ႇဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၶဵင်ႇတႃႉႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ၊ တၢင်းမုင်ႈမွင်းၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽေႈတၢင်းႁူႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းမီးၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ပႆႇလႆႈႁူႉ ပႆႇလႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမေႃလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈမေႃ လႄႈလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇဢွင်ႈတီႈဝႆႉပၼ်တီႈၼႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ ။

ၵွပ်ႈသင်လႆႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ?

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.rathshan.com ၼႆႉသေ လႆႈၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းတၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ပွင်ၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပဵၼ်လႆႈသေယဝ်ႉ ၽုၺ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ် Online ( ဢွၼ်းလၢႆႊၼ် ) ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈတီႈ ပေႃးလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶဝ်ႈထိုင် လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

ၸွင်ႇႁဝ်းမီးႁူင်းႁဵၼ်းႁႃႉ?

မီးၶႃႈဢေႃႈ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတူၺ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပၵ်းဝႆႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလႃႇၼႆ? ၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵႂႃႇမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႉတေဝႃႈဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းၵေႃႈသဵင်ႈၼမ်ၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်တၢင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶတ်းၸႂ် ပႃးၸႂ် ၸွမ်းမၼ်းၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈႁဝ်းတေလႆႈ ႁဝ်းတေမေႃမၼ်းယူႇၼႆၶႃႈ ။

ၶူးသွၼ်ပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ်

ၶူးသွၼ်ၵေႃႉဢၼ်သွၼ်ပၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးဢွၼ်တၢင်းသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူး ၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃတီႈလႂ်မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶႂ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ လႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးၽေပၼ်တၢင်းႁူႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးယဝ်ႉ ။

လီၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢွၼ်းလၢႆး

ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေယူႇတီႈလႂ် တၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵူႈၶၢဝ်ယၢမ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်တူၵ်းလိုၼ်း တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁဵၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈၶႃႈ ။

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ မီးၽၢႆႇပႆႉတူၺ်းလူလွမ် ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တႃႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။

0 +
ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း
0 +
ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈယဝ်ႉၵႂႃႇ
0 +
ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း
Scroll to top