Demonstrative Pronouns – ၼၢမ်ႊဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း

ၼၢမ်ႊဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ်  ( Demonstrative Pronouns ) ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈၼၢမ်ႇ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေၸႂ်ႉထၢမ်ဝႃႈ  ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင် ၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇ 4 တူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၸႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

ၵမ်ႉၼမ်ၽူႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ တေၵႂင်ဝႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၊ တေၸႂ်ႉတီႈလႂ် ၊ ၸ်ႂႉမိူဝ်ႈလႂ်လႃႇၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းပႃး ၊ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ။

 

မီးမဵဝ်းဢၼ်ဢေႇ လႄႈ မဵဝ်းဢၼ်ၼမ် လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းပိူင်ႈၵၼ်

 

 

  • this          ၼႆႉ ၊ ဢၼ်ၼႆႉ / ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈမဵဝ်းဢၼ်မီးၸမ်တူဝ်ႁဝ်း လႄႈမဵဝ်းဢၼ်ဢေႇ
  • that        ၼၼ်ႉ ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉ / ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈမဵဝ်းဢၼ်မီးၵႆတူဝ်ႁဝ်း လႄႈမဵဝ်းဢၼ်ဢေႇ
  • these      ၸိူဝ်းၼႆႉ / ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈမဵဝ်းဢၼ်မီးၸမ်တူဝ်ႁဝ်း လႄႈမဵဝ်းဢၼ်ၼမ်
  • those      ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ / ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈမဵဝ်းဢၼ်မီးၵႆတူဝ်ႁဝ်း လႄႈမဵဝ်းဢၼ်ၼမ်

 

ပိူင်တႅၵ်ႈ

This is my bag. [ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ထူင်ပႃးၵဝ်ၶႃႈ ]

I like this. [ ၵဝ်ၶႃႈၵျိူၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ]

This is my book. [ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ]

 

That is your bag. [ ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ထူင်ၶွင်သူ ]

I like that. [ ၵဝ်ၶႃႈၵျိူၵ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ]

That is my car in the parking. [ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸွတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

 

These are my books. [ ပပ်ႉလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

I like these. [ ၵဝ်ၶႃႈၵျိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ]

These are books on the table is mine. [ ပပ်ႉလိၵ်ႈၼိူဝ်ၶူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

 

Those flowers are beautiful. [ မွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁၢင်ႈလီတႄႉ ]

I love those. [ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ]

Those pens in the bag is not mine. [ ၵမ်ၸိုမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းထူင်ပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

 

ဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉတႄႉၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈ Demonstrative Pronouns  ( ၼၢမ်ႊဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း )  လႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႅၼ်းတၢင်ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈ သိင်ႇၶွင် ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈမၢင်ပွၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႉတႅၼ်းတီႈၵူၼ်ၵေႃႈလႆႈယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။  ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉတႄႈ သွၼ်ပၼ်လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်သိင်ႇၶွင် ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ။

 

ၼပ်ႉယမ်သေ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ။

 

Demonstrative Pronouns – ၼၢမ်ႊဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top