Indefinite Pronouns – ဢၼ်တၢင်ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသေႇၶျႃႇ

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ Indefinite Pronouns ဢၼ်တၢင်ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသေႇၶျႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်ၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၢင်မဵဝ်း ၊ မၢင်တီႈ ၊ သေၵေႃႉ” ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇႁူႉတီႈ သေႇၶျႃႇ ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃးလီ” ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်း Indefinite Pronouns ယဝ်ႉၶႃႈ ။

Indefinite Pronouns  (  ဢၼ်တၢင်ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသေႇၶျႃႇ ) ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉလၢတ်ႈ လႄႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းလီၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈဢၼ်တၢင်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ someone [ မၢင်ၵေႃႉ / သေၵေႃႉၵေႃႉ ] ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈလီလီ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ပႃႈၸႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းတႃႇလၢတ်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးႁူႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ။

everyone [ ၵူႈၵေႃႉ ]

everybody [ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ]

someone [ မၢင်ၵေႃႉ ]

somebody [ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ]

no one [ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ]

nobody [ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉလႂ် ]

anything [ ၵူႈမဵဝ်း ]

something [ မၢင်မဵဝ်း ]

nothing [ ဢမ်ႇမီးသင် ]

each [ ဢၼ်လႂ် ]

other [ မၢင်မဵဝ်း ]

each other [ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ]

another [ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇဢၼ် ]

one [ ၼိုင်ႈမဵဝ်း ]

either [ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ]

neither [ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသေဢၼ် ]

little [ ဢၼ်လဵၵ်ႉ ]

less [ ဢၼ်မီးဢေႇ ]

much [ တင်းၼမ် ]

very much [ ၼမ်ၼႃႇၼႃႇ ]

 

Demonstrative Pronouns – ဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းလီသမ်ႉ တေမီးယူႇ 4 တူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉၵၼ်တႃႇသေႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈလွင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပုၼ်ႉ ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ၊  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

    • this = တိတ်ႉသ် [ ဢၼ်ၼႆႉ
    • that = တႅတ်ႉ [ ဢၼ်ၼၼ်ႉ
    • these = တိတ်ႊသ်  [ ၸိူဝ်းၼႆႉ
    •  those = တူတ်ႉသ် [ ၸိူဝ်းပုၼ်ႉ ]

 

ပိူင်တႅၵ်ႈလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း

This is my book. [ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈၶွင်ၶႃႈ ]

That is my car in the parking. [ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸွတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

These books on the table is mine. [ ပပ်ႉလိၵ်ႈၼိူဝ်ၶူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

Those pens in the bag is not mine. [ ၵမ်ၸိုမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းထူင်ပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ]

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈၼႄမၼ်းၵူၺ်း ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢဝ်မႃး လၢတ်ႈတႄႉ” မၼ်းၼႆ ယူႇတီႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢဝ်ၸႂ်ႉၸွမ်းတီႈလႂ် ၸႂ်ႉတိုၵ်း ၼၢမ်ႇတၢင်ၸိုဝ်ႈ လႄႈ ၼၢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵိရိယႃႇၸွႆႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ ။  မိူၼ်ၼင်ႇ

 I don’t like this book, i wouldn’t read it again. [ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈတေဢမ်ႇလူမၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ ]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶႂ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈမၼ်းထုၵ်ႇၸွမ်းပိူင်တမ်းလိၵ်ႈမၼ်းယူႇၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၶႃႈ ။

 

ၼပ်ႉယမ်သေ ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ။

 

Indefinite Pronouns – ဢၼ်တၢင်ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသေႇၶျႃႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top