learning

Irregular verbs – ၾဝိူပ်ႉသ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ် လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်လီယဝ်ႉဝႃႈ ၾဝိူပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႈၸွမ်းပိူင်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်။ 

Learning Tai language – ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး 19 တူဝ်

The Tai ( Shan ) language is mostly use in Shan State, Burma and some of areas as Kachin State, Mae Hong Son, Thaland, etc. The Tai language related to Thai and Lao. Across the border in China, a different script is used for the very similar Dehong Dai (Tai Le) language.

ၵၢၼ်ၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈႁဝ်းတေႇၸႃႉထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉၶဝ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တွပ်ႈၶေႃႈထၢမ်ၶဝ်ၼႆ  မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။

ႁဵၼ်းႁူႉ Verb to be ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၊

Opposite Words – ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၶတ်းၵၼ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ မႃးတူၺ်းတီႈၼႆႉၶႃႈ ဝႃႈမီးမဵဝ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ?

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Verb to Be

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈ Verb to Be ပဵၼ်သင်ၼႆၼၼ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈ ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ ၵၼ်ဝႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ လႄႈၸႂ်ႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

digraphs – မႄႈသဵင်သွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉသွင်တူဝ် လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( digraphs – တႆႊၵရၢပ်ႉၾသ် ) မၢႆထိုင်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်သွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉၵၼ်သွင်တူဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇသဵင်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မီး 26 တူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ  5 တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ ။

Types of nouns – ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ်

ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၼၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆမဵဝ်းဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ Nouns ၼၢဝ်းသ် ၵေႃႈ တေဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ ၼၢဝ်းသ် ၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်း ၊ သတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

Common Adjectives ၼၢမ်ႊ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈ ယူဝ်းယူဝ်း

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Common Adjectives ( ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾသ် ) ဢၼ်ငၢႆႈ လႄႈဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ။

Common Nouns ထွႆႈၵႂၢမ်း ၼၢဝ်းသ် ယူဝ်းယူဝ်း

Common Nouns ၼၢဝ်းသ်ဢၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆၶႃႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူဢၢၼ်ႇဝႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈတွင်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇပၼ် ပေႃးႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၶႃႈ ။

Scroll to top